העלות הריאלית לקיום פרויקט 1:1 הינה 40 ₪ למפגש ליווי אחד עם מתמודד.

לאלו שמצויים בקושי כלכלי מוצע לתת חזרה לעמותה במסלול 'נתמך' של 20 ₪ למפגש.

לאלו שנסיבות חייהם מאפשרות להם לתמוך במתמודדים שמלווים על-ידינו אך מצויים בקושי כלכלי, מוצע לתת חזרה לעמותה במסלול 'תומך' של 60 ₪ למפגש.

כמובן שכל תרומה בכל סכום אחר תתקבל בברכה.

​אנו מבקשים להדגיש כי התמיכה והליווי שלנו אינם מותנים בנתינה חזרה של המתמודדים. אנו נענה לכל הפונים אלינו, כמיטב יכולתנו,  ללא תלות במצבם הכלכלי. 

הפרויקט מתקיים בזכות רוחב ליבם של כל המלווים והמתנדבים הרבים שפועלים במסגרתו. כל נתינה ותרומה שמתקבלת מאפשרת לנו להמשיך לקיים ואף לפתח את הפרויקט כדי שיותר מתמודדים ומשפחותיהם יוכלו להמשיך ולהיתמך על-ידינו.

תרומתך מתקבלת בברכה רבה!